กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฝน – ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต้นไม้ใหญ่

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพฯ จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ.นี้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสภาพอากาศและกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝน ด้วยการลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ แก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ หากเกิดฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้เตรียมแผนเร่งด่วน ได้แก่ เร่งสูบน้ำในท่อและคลองโดยเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ จัดหน่วยเบสท์ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการระบายน้ำและสิ่งอุดตัน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและรื้อสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำในทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในทันที นอกจากนั้น ยังได้แจ้งเตือนสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ของสำนักการระบายน้ำ รวมทั้งแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง โดยประสานสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสำรวจตรวจสอบวัสดุค้ำยันต้นไม้ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงให้สามารถพยุงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ อีกทั้งหากพบต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงโค่นล้มจะตัดแต่งเป็นการเร่งด่วน ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานทันที หรือหากเกิดกรณีต้นไม้ในที่สาธารณะฉีกหัก  หรือโค่นล้ม กีดขวางการจราจร จะประสานหน่วยงานในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน