กทม.เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน สุขาสาธารณะ รพ.ในสังกัด ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการรณรงค์ล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชนและที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า กรุงเทพมหานครได้ล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ทำความสะอาดผิวจราจร ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ที่พักผู้โดยสาร จุดสัมผัสร่วม รวมถึงสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสวนสาธารณะ โดยเน้นย้ำให้ผู้ใช้บริการภายในสวนสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัด รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะก่อนและหลังเปิดให้บริการ และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง ส่วนสุขาสาธารณะริมทางที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณบางลำพู หน้าวัดดุสิตารามวรวิหาร บริเวณวัดดาวดึงส์ และบริเวณโบ๊เบ๊ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มความถี่การทำความสะอาด โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ประตู กลอนหรือลูกบิด ฝาชักโครก คันโยกโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำ คันโยกชักโครก และก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ รถเข็นคนไข้ ห้องน้ำ เก้าอี้ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ

Advertisement