กทม.แจงขั้นตอนรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมเร่งเพิ่มศักยภาพรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.). กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์รถพยาบาลมารับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายหนึ่งในพื้นที่เขตสายไหมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าช้าว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ เป็นหน่วยบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล สามารถแจ้งประสานเพื่อขอเข้ารับการรักษาผ่านหมายเลขสายด่วน 1669, 1668, 1330 หรือบันทึกแจ้งข้อมูลผ่าน Line @sabaideebot จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย คัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง และประสานส่งต่อข้อมูลมายังศูนย์เอราวัณที่เป็นศูนย์กลางในการจัดสรรเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับการบริหารรถนำส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายน มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสานขอเตียงจำนวนมาก ขณะที่ในปัจจุบันสามารถดำเนินการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อได้ 100 ราย/วัน จึงได้วางแผนที่จะเพิ่มศักยภาพในการรับส่งผู้ป่วยที่ 200 ราย/วัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรอเตียงจะมีการโทรศัพท์ประสานติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบการดูแลรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร