ติวเข้มเครือข่ายกองทุนสตรีฯภาคอีสาน ขับเคลื่อนสตรีให้มีอาชีพ สร้างรายได้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี”

Advertisement

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า “เราจะทำยังไงให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ตระหนักว่า เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือเงินที่มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นเงินที่เอามาแก้ไขปัญหาสตรี และพัฒนาศักยภาพของสตรี เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้สตรีมีจุดยืนทางสังคม เราต้องสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกของเราให้ได้ ถ้าทุกคนตระหนักในตรงนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง จากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นี่คือสิ่งที่อยากให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ได้นำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกของเรา ได้ตระหนักในคุณค่าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตสตรีในยุค Thailand 4.0 ความสำคัญของเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน และบริษัทประชารัฐสามัคคี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี และ “กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ สมคิดผ้าฝ้าย” ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดอุบลราชธานี

มีคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จาก 20 จังหวัด ภาคอีสาน รวม 65 คน ร่วมรับการพัฒนาศักยภาพจากส่วนกลางในครั้งนี้ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมืองฯจังหวัดอุบลราชธานี