โรงแรมอัล มีรอซ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟใหม้ชุมชนสุเหร่าสามอิน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอัครพล  โชติช่วง ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอัล มีรอซ รามคำแหง 5 เข้ามอบเงินจำนวน 15,000 บาท ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอัคคีภัยซอยปรีดีพนมยงค์ 26 และ 30 แด่ท่านอิหม่าม ฮัซบุลลอฮฺ  วงศ์เดอรี อิหม่ามประจำมัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม (สามอิน) เพื่อใช้เป็นสาธารณูปโภคแด่ผู้ประสบภัยต่อไป

Advertisement