มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล นำรายได้ช่วยทุนศึกษาเด็กยากไร้

วันที่ 27 ก.พ. 2563 ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” และมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมี พระเถราจารย์ ได้แก่ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ(หลวงปูประยงค์) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดม) เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร จังหวัดปทุมธานี พระอาจารย์ สมชาย พทุรสโร เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ พระอาจารย์ สมพร จังหวัดนครปฐม นั่งอธิษฐานจิต ในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

Advertisementดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา ของมูลธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้เมตตา และมีพระคุณแก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และต่อเด็กยากไร้ ทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง ที่อนุญาตให้ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนี้ฯ จัดทำเหรียญหลวงพ่อโสธร เป็นครั้งที่ 2 กับทั้งยังกรุณาให้วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นที่ให้เช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” อีกด้วย เพื่อนำรายได้มอบเป็นเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตามโครงการของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมกล้าฯ เพื่อเยาวชน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา เป็นประธานโครงการจัดสร้างเหรียญฯ เนื่องจากมีผู้ศรัทธาที่จะได้เป็นเจ้าของเหรียญ “หลวงพ่อโสธร” จำนวนมาก กับทั้งประสงค์จะมีส่วนร่วมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทั่วประเทศ การนี้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จึงได้จัดทำเหรียญพระพุทธโสธร ด้านหลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ ที่สร้างและเหลือจากที่มีผู้สั่งจองอีกเล็กน้อย จำนวนจำกัด 4 ชนิด ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษก แล้ว ดังนี้

1. เนื้อเงิน เหรียญละ 2,500 บาท

2. เนื้อเงินลงยา เหรียญละ 3,000 บาท

3. เนื้อทองแดงชุบทอง เหรียญละ 300 บาท

และ 4. เนื้อทองแดงชุบทองลงยา เหรียญละ 500 บาท

ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ท่านที่เคารพนับถือหลวงพ่อโสธร และต้องการร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้ที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่

1. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ตึกมหิดล ถนนราชวิถี กมท. 10400 โทร.09-5060-0155 หรือทางโทรสาร 02-354-7391-4 โดยโอนเงินจอง บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 0111 สำนักรัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-418084-5

2. พระราชทานภาวนาภิธาน (เจ้าคุณเก๋น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร โทร.08-7146-3944 และพระครูสิทธิวรารักษ์ (พระครูรุ่ง) โทร.08-1933-7714 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

3. นิตยสารลานโพธิ์ 966/10, 912/2 ซอยพระรามหกที่ 21 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2613-7140-1 (ทางไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์อุรุพงษ์ 10405 เพิ่มค่าส่ง 100 บาท กรณีเกินกว่า 5 เหรียญ กรุณาโทรสอบถามค่าส่งอีกครั้ง)

4. พระครูต้น คณะ 8 วัดระฆังโฆสิตาราม โทร 09-5990-9910

5. ร้านทองไดมอนด์ ฟอร์ยู สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก (ชั้น 1) โทร 09-7993-0466

6. ห้างทองเยาวราช ทองดี สาขาบิ๊กซีลาดยาว นครสวรรค์ (ชั้น 1) โทร 056-200518, 09-3130-2087

7. ห้างทองเยาวราช ทองดี สาขา CS พาร์คสิงห์บุรี (ชั้น 1) โทร 036-573445, 08-6372-3505

8. ห้างทองเยาวราช ทองดี ตลาดศรีนคร นครสวรรค์ โทร 056-200498, 06-3147-1995

9. ห้างทองเยาวราช ทองดี สาขาโลตัสตะพานหิน จ.พิจิตร (ชั้น 1) โทร 056-619785, 06-2269-9214

10. ห้างทองเยาวราช ทองดี สาขาบิ๊กซีเพชรบูรณ์ (ชั้น 1) โทร 056-022859, 06-2269-9412

และ 11. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้ง ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทุกระดับการศึกษาจนจบการศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาติ เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วประเทศไปแล้ว 37 ปี รวมทั้งสิ้นกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 231 ล้านบาท