อำนาจเจริญจัดงาน “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : อำนาจเจริญเที่ยวเพลินหนึ่งร้อยภูมิปัญญา”

จังหวัดอำนาจเจริญจัดงาน “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : อำนาจเจริญเที่ยวเพลินหนึ่งร้อยภูมิปัญญา” พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น.จังหวัดอำนาจเจริญได้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : อำนาจเจริญเที่ยวเพลินหนึ่งร้อยภูมิปัญญา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางการจัดงานเต็นท์โดมแอร์ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และคนในชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว

Advertisement

ทั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของจังหวัดอำนาจเจริญ จาก 7 อำเภอ จำนวน 50 บูธ
2. การจัดนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน และการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. การจัดทำจุด Landmark และพื้นที่สำหรับจัดแสดงสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับถ่ายภาพ/เช็คอิน/Like & Share
4. กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่ได้รับความนิยมวันละ 1 ชุด กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้า
5. กิจกรรมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก 7 อำเภอละ 1 ชุมชนๆ 1 รายการแสดง เงินรางวัลรวม 35,000บาท
6. กิจกรรมประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นจาก 7 อำเภอๆละ 1 สำรับๆละ 5 เมนู เงินรางวัลรวม 20,000 บาท
ซึ่งในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่ละกิจกรรมด้วย