TKN ร่วมงาน Opportunity Day

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2562 มีรายได้รวม 5,297 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 361 ล้านบาท พร้อมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับประมาณการยอดขายปี 2563 เป็น 5,300 ล้านบาท เท่ากับปี 2562 แต่มั่นใจว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น จากการควบรวมโรงงานผลิตเป็นโรงงานโรจนะเพียงแห่งเดียว เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการต้นทุนภายในใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น พร้อมมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการตั้งทีมดูแลช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ

Advertisement