เปิดมหกรรมแสดงสินค้าไทย-มาเลเซีย 2020 อย่างยิ่งใหญ่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย รัฐบาลพร้อมหนุนการค้าชายแดนแบบไร้ขีดจำกัด

นายนิพนธ์​ บุญญามณี​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความสำคัญของการยกระดับการค้าชายแดนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งขณะนี้สามารถทำรายได้สู่ประเทศกว่าแสนล้านบาท โดยคิดคำนวณเพียงเฉพาะด่านศุลกากรในพื้นที่ อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าไทย-มาเลเซีย โดยนำผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย จัดบูธจำหน่ายสินค้า โดยพบว่าทั้งสองประเทศมีจุดแข็งและจุดอ่อน หากนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คาดว่าจะทำให้เกิดการค้าขายสินค้าแบบไร้ขีดจำกัดโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถสั่งสินค้าได้จากมือถือ อย่างไรก็ดีการค้าผ่านเทคโนโลยีที่สามารถส่งสินค้าแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพผ่านโลกบนฝ่ามือนั้น จะทำให้การค้ามีมูลค่ามากขึ้น เป็นการปลดเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อประชากรของทั้ง 2 ประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ด้านดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา ในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิ มาดีนะตุสสลาม กล่าวถึงการดำเนินการสร้างศูนย์การค้า Asian Mall ว่า ดำเนินการขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าจากพื้นที่สู่ต่างประเทศ และสินค้าจากต่างประเทศสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งคิดว่า Asian Mall เป็นมิติใหม่ของการยกระดับการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยกำไรจากการค้าการลงทุนในโครงการมาดีนะตุสสลาม จะแบ่งสัดส่วนในการบริจาคแก่ศาสนา คนยากจน ทำนุบำรุงสถานที่ละหมาดต่างๆในพื้นที่ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าอาเซียนในศูนย์การค้า Asian Mall ได้ตั้งแต่วันนี้

สำหรับศูนย์การค้า Asian Mall เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมาดีนะตุสสลาม หรือโครงการปัตตานี จายา ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดันสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดนานาชาติ พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการมาเลเซีย และผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน นำสินค้าแต่ละประเทศกระจายสู่ประเทศต่างๆ พร้อมกับสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งให้ Asian Mall เป็นศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีชื่อเสียง ก้าวไกลทั่วอาเซียน ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้า Asian Mall จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการปลายเดือนเมษายน 2563 นี้