โซนี่ไทย ร่วมกับ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง(ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธเนศ จารุธรรมวงศ์ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล(ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง(ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธเนศ จารุธรรมวงศ์จำกัด ร่วมกับ นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง(ที่ 2 จากขวา) และ นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงฝ่ายวิชาการ(ที่ 1 จากขวา) เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์) ที่จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจาก 14 สถาบันการศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ฝึกฝนกับวิทยากรช่างภาพมืออาชีพ รวมทั้งได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และรักการถ่ายภาพได้ฝึกฝนทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาฝีมือสู่ระดับมืออาชีพในอนาคต  โดยนิทรรศการ “3Krung x Sony Alpha University Camp” ครั้งที่ 2 ได้เปิดให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3 – 4    หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน  ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563

Advertisement

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นายธเนศ จารุธรรมวงศ์ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  2. คุณลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตัล อิมเมจจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  3. นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
  4. นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ฝ่ายวิชาการ