วิ่งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กกำพร้าพัทยา PHC Fun Run

กลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

Advertisement

กลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานกว่า  350 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ร่วมใจวิ่งเพื่อน้องๆ มูลนิธิคุณพ่อเรย์” (PHC Fun Run for Father Ray) ขึ้น ณ สวนพฤกษชาติ จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์

อีกทั้งสนับสนุนให้น้องๆ ในมูลนิธิฯ ได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการตอบแทนสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ และคุณพาทริค โรมัน บรูล์มาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งทีมผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์จำนวน 689,690 บาท นอกจากนี้คุณซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน และครอบครัวยังได้ร่วมสมทบอีก 500,000 บาท รวมเป็นยอดบริจาคทั้งสิ้น 1,189,690 บาท พร้อมทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์นมแพะ DG3 มูลค่า 100,000 บาทให้กับน้องๆ เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดี และมีพัฒนาการอย่างสมวัยอีกด้วย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ภายใต้การดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวเบอร์แมน เพื่อผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา, เวชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์นมแพะ, เครื่องสำอางค์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้