อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องพร้อมทุกเรื่องน่ารู้ผ่าน LINE TODAY ได้ที่ https://lin.ee/uHZac9l/vjky

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดกระแสข่าวและข้อมูลจำนวนมากบนโซเซียลมีเดียและอินเตอร์เนตที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและสับสน อันทำให้เกิดผลลบต่อทั้งผู้อ่านและสังคมโดยรวมได้ LINE TODAY เล็งเห็นความจำเป็นของการมีฮับหรือศูนย์รวมการนำเสนอเนื้อหาและอัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ที่ถูกต้อง ครบครันและรวดเร็วจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแก่ผู้อ่าน จึงได้รวบรวมข้อมูลตามความตั้งใจดังกล่าวไว้ที่ https://lin.ee/uHZac9l/vjky เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Advertisement

เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ข้อมูลการตรวจรักษา การตรวจอาการป่วยของตนเองเบื้องตน วิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์การระบาดนี้  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆ สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยว ประเทศที่ควรหลีกเลี่ยงหรือสามารถเดินทางไปได้ต้องจัดการอย่างไรกับตั๋วเครื่องบินที่จองไปแล้วหากไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาด รวมไปถึงข้อมูลน่ารู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฯ ตอนนี้