เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนนักสร้างแรงบันดาลใจเปิดตัว ผลงานประติมากรรมของตนเองครั้งแรกในชีวิต

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนนักสร้างแรงบันดาลใจ กับงานสร้าง “พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ” ผลงานประติมากรรมของตนเองชิ้นแรกในชีวิต เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส

Advertisement

โครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส คือแหล่งเรียนรู้ ฝึกหัด และพัฒนางานฝีมือด้านศิลปะแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์แต่ขาดพื้นที่หรือการสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานโครงการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปัน การเกื้อกูล สนับสนุน และส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

เอกชัย วรรณแก้ว ใช้ความเพียรหลายเดือนในการสร้างผลงานประติมากรรมซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตนอกจากมีความงามทางศิลป์อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด โดยใช้ระยะเวลาในการขึ้นรูปองค์ต้นแบบนานกว่า 6เดือน สู่ผลงานแห่งความภาคภูมิใจให้ได้ชื่นชมโดยมีความตั้งใจที่จะหารายได้สมทบโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส จึงได้สร้างพระพิฆเนศดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้โอกาสไปด้วยกัน

โดย พระพิฆเนศ ที่เอกชัย วรรณแก้วสร้างนั้นมีลักษณะพิเศษคือ มีพระหัตถ์ 4 กร ซ้ายล่างถือขนมโมทกะหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ซ้ายบนถือตะของ้าว หมายถึง อำนาจ บารมี บริวาร ขวาล่างถือหนังสือ หมายถึง ปัญญา ความรู้ ความฉลาด ขวาบนถืองาช้าง หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ เหนือสรรพทั้งมวล การแต่งกาย ทรงเครื่องพราหมณ์ใส่สายประคำไม้ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความศรัทธา ทรงมงกุฎกษัตริย์ หมายถึง บุตรของพระศิวะ หนึ่งในตรีมูรติ หรือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ตามความเชื่อฮินดูยกพระเพลาข้างซ้ายเล็กน้อย ประทับบนปัชชุน (ขี้เมฆ) เสมือนลอยอยู่บนอากาศ มีหนูซึ่งเป็นพาหนะประทับอยู่บนพระเพลา“พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ”

พระพิฆเนศปางปัญญาบารมีเอกชัยชนะเนื้อทองเหลือง แบบองค์ลอย ราคา299 บาท หรือแบบสำเร็จรูปใส่กรอบพร้อมสร้อย ราคา 669 บาท ขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองพระพิฆเนศปางปัญญาบารมีเอกชัยชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทร.02 418 2885 หรือ Line ID : @lifeunlimited,www.ekachai-lifeunlimited.com