แนวทางบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของ กทม.

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การตัดต้นไม้ของ กทม.ระบุเหตุใดในช่วงฤดูร้อนของทุกปี เจ้าหน้าที่ กทม.มักจะตัดต้นไม้ในถนนสายต่าง ๆจนไม่เหลือร่มเงา เช่น ถนนพัฒนาการ หัวมุมถนนรองเมือง (หน้าหัวลำโพง) ขณะที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตต้นไม้ที่ กทม.นำมาปลูกบริเวณเกาะกลางถนนและทางเท้าเป็นต้นไม้ที่ล้อมมา ไม่มีรากแก้ว เมื่อเกิดลมพายุอาจทำให้ต้นไม้หักโค่นว่า ที่ผ่านมา สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขต ตรวจสอบสภาพต้นไม้ใหญ่ ดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพแข็งแรง ตัดแต่งทรงพุ่มอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำการสางโปร่ง ลดทอนความสูง เพื่อลดแรงปะทะของลมและฝน รวมทั้งตรวจสอบวัสดุค้ำยันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถพยุงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นส่วนต้นไม้ใต้แนวสายไฟ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตัดแต่งตามข้อตกลงระหว่าง กทม. และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชน นอกจากนั้น ยังได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. ที่ปฏิบัติงานในสำนักสิ่งแวดล้อมและ50สำนักงานเขต โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมป่าไม้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วย

Advertisement

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวงกทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตสวนหลวง มีแผนการตัดแต่งตันไม้ใหญ่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดำเนินการส่วนต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสำนักงานเขตสวนหลวง เป็นผู้ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมตามหลักวิชาการจากสำนักสิ่งแวดล้อม และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอาจทำให้ต้นไม้โค่นล้มจึงจำเป็นต้องตัดแต่งต้นไม้ ลดแรงปะทะของลมและฝนป้องกันเหตุกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน

ด้าน นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวว่าจากการตรวจสอบการตัดแต่งต้นไม้บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ถนนรองเมือง พบเป็นต้นไม้ที่อยู่ในที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่ใช่ต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตปทุมวัน หรือ กทม. อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้ตามหลักวิชาการ ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้อยู่ในลักษณะร่มรื่น สวยงามและปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่หมุนเวียนตลอดทั้งปี หากพบต้นไม้บริเวณใด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานเขตฯ จะเข้าไปตัดแต่งทันที ส่วนการตัดแต่งต้นไม้ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากต้นไม้ส่วนใหญ่จะทิ้งใบหรือผลัดใบทำให้ง่ายและสะดวกในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้ เมื่อตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยต้นไม้จะแตกกิ่งก้านพุ่มใบเจริญเติบโตขึ้นใหม่ได้เป็นอย่างดี