กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แก่ 130 โรงพยาบาล

18 มีนาคม 2563  – กลุ่มมิตรผล มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดของใช้และสถานที่ และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจากโมลาส ภายใต้แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ให้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอก จากนี้ยังมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีก 1 แสนลิตรให้แก่กรมสรรพสามิต รวมมูลค่ากว่า 7.2 ล้านบาท เพื่อร่วมสู้ภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

Advertisement

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า  “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังคงไม่คลี่คลายนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการมากขึ้นในหลายพื้นที่ กลุ่มมิตรผล เราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานทดแทนประเภทเอทานอลจากอ้อยอยู่แล้ว  และมีโรงงานตั้งอยู่ในหลายจังหวัด เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ตามแนวทาง ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ ที่มิตรผลยึดมั่นมาโดยตลอด รวมถึงเพื่อเป็น การส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว”

นอกเหนือจากดูแลสุขอนามัยด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำแล้ว การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังได้รณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงมีมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

บุคคลในภาพ (จากซ้าย – ขวา)

  1. นายประวิทย์ ประกฤตศรี   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
  2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ     ประธานกรรมการบริหาร
  3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทยพลังงาน และธุรกิจใหม่
  4. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพลังงาน