พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย จนท. ศอ.บต. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ลงเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร และข้าราชการ

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมพูดคุยกับข้าราชการ ศอ.บต. เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และในโอกาสนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงฝากความห่วงใย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติภารกิจในแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป เนื่องจาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานสำคัญด้านการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในการนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในพื้นที่ ซึ่งขณะประชุมมีคนร้ายนำรถระบะบรรทุกไม้มาจอดทิ้งไว้ที่หน้าที่ทำการ แล้วซ้อนรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะระเบิดขึ้นในเวลาต่อมา แรงระเบิดส่งผลให้ป้าย ศอ.บต. ได้รับความเสียหายทั้งหมด รวมทั้งอาคาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้มาติดต่อราชการได้รับความเสียหายหลายคัน แต่ก็ได้รับความมือจากพี่น้องในพื้นที่และส่วนราชการทุกหน่วยงานในการช่วยกันทำความสะอาดให้มีสภาพกลับมาเหมือนเดิมเพียงไม่กี่ชั่วโมง อีกทั้งได้สั่งการให้สร้างกำแพง ติดตั้งป้ายศอ.บต. ขึ้นมาใหม่เป็นการชั่วคราว โดยใช้เวลาเพียง 1 คืน ซึ่งเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นด้วยหัวใจและพลังศรัทธา เพราะคนของ ศอ.บต. พร้อมทำหน้าที่สร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ดำเนินภารกิจต่อไปไม่มีวันถดถอย

สำหรับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานประสานด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างความเท่าเทียม และความรู้สึกมีที่ยืน ไม่ถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานรัฐ โดยเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน