มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฉลองครบรอบ 110 ปี มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ 37 โรงพยาบาล ส่งมอบความดีที่ยั่งยืน

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์  (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดงานเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน” โดยจะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมตลอดทั้งปี 2563 พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในส่วนราชการ 37 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 11 แห่ง และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 26 แห่ง โดยครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมแรกของปีที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้ำปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Advertisement

รายชื่อบุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

1) นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

2) นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

3) ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

4) ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

5) นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

6) แพทย์หญิงอรกัญญา ฉิมพาลี

แพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

7) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา

หัวหน้าภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล