ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อมาตรการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับธนาคารออมสิน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์อโศก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

Advertisement

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสิน จะให้สถาบันการเงินกู้ยืมเงินต้นทุนต่ำ เพื่อให้แต่ละสถาบันการเงินนำเงินไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในวงเงินรวม 150,000 ล้านบาท และให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดอัตรากำไรเริ่มต้น 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นลูกค้าเดิมที่ต้องการเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน หรือ ลูกค้าใหม่เท่านั้น โดยไม่ใช่เป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิม

*หมายเหตุ:

  1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”

2.อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก