เข้มงวดตรวจสอบสถานบริการป้องกันเชื้อโควิด-19 แพร่กระจาย

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการคลองเตย กทม. กล่าวกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์ข้อความ ระบุบริเวณซอยนานา มีผู้รอเข้าสถานบันเทิงจำนวนมาก ทั้งที่มีประกาศ กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวว่า สำนักงานเขตคลองเตย ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลและฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สอดส่องดูแลให้สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการทุกแห่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งจากการเข้าไปตรวจร้าน Hooters Bangkok (Sukhumvit 4) ซอยนานาใต้ พบว่ามีการเปิดบริการเป็นร้านขายอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามประกาศ กทม. และไม่มีประชาชนเข้าแถวรอใช้บริการตามที่แจ้งในทวิตเตอร์ อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตฯ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการและเจ้าของสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

Advertisement

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. สำนักงานเขตวัฒนา ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยนานา ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบผู้ฝ่าฝืนประกาศฯ นอกจากนั้น ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบันเทิงในพื้นที่ที่เข้าข่ายต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศ กทม. ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบและปฏิบัติตามประกาศฯ โดยเคร่งครัด