สายการบินทั้งในและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบิน เหตุโควิด 19 ระบาด ส่งผลให้ นศ.ไทยในต่างประเทศ กว่าหมื่นคน ติดค้างกลับไทยไม่ได้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้

ในส่วนของตัวเลขนักศึกษาไทยที่อยู่ต่างประเทศ ทั้งหมด 11,069 ราย  ทั้ง 27 ประเทศ นักศึกษาที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย จำนวน 133 ราย ซึ่งยังมีนักศึกษาไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องการเดินทางไม่มีไฟล์บิน ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามาประสานทางการสถานทูตไทย และกงสุลใหญ่ในแต่ละเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางสถานทูตจะรายงานไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้วรายงานไปยังรัฐบาล เพื่อหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกไทยต่อไป

ด้านสายการบินในประเทศไทย มีสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีแผนจะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้สายการบินระหว่างประเทศมีสายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) ประกาศหยุดบินชั่วคราวทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 บางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สายการบิน Thai smile หยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดีการรับมือในเบื้องต้นสำหรับประชาชน หลักการขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยด้วยอาการติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง ใช้ผ้าอนามัยปิดปากปิดจมูกเวลาเจอผู้คน แล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ทุกครั้ง การให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จะช่วยให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พ้นวิกฤตปัญหาการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้โดยเร็ว