พีอีเอ ห่วงใยผู้ใช้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด

1 เมษายน 2563 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ) จัดทีมผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เต็มรูปแบบระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19) ทั่วพื้นที่ของพีอีเอ โดยเฉพาะเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชน อาทิ เคาน์เตอร์ชำระค่าไฟและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่ประชาชนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้พีอีเอยังคงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าใช้บริการและการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจน จัดสรรพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  เพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจสูงสุด เมื่อมารับบริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ยังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การให้บริการว่าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการต่างๆ ของพีอีเอ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Advertisement