เปิดเรียนออนไลน์!รับมือโควิด “ม.สวนดุสิต”จิ๋วแต่แจ๋ว

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยถึงการเรียนออนไลน์ของสวนดุสิต เป็นเวลาที่อาจารย์จะต้องปรับแนวการสอน และนักศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคำนึงถึง Learning Outcome ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นสำคัญ

Advertisement

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยถึงการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่า “ในห้วงเวลาดังกล่าวที่หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะควบคุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีในระบบออนไลน์ WBSC-LMS หรือ WORK-BASED BLENDED LEARNING & SCAFFOLDING SYSTEM ซึ่งว่าถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งถือว่าในวิกฤตยังมีโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในช่วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทุกฝ่ายกำลังให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะนำแนวคิดนี้มาใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นเวลาที่อาจารย์จะต้องปรับแนวการสอน และนักศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยในการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีและระบบออนไลน์นี้  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะยังคงคำนึงถึง Learning Outcome ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นสำคัญซึ่งในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้ทุกฝ่ายลดความเสี่ยง และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง”