เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ส่งต่อกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนอาหารในเครือ มอบให้ 25 สถานพยาบาลทุกวัน

ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” สนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปรุงสดใหม่ทุกวัน จากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ มากกว่า 5,500 กล่องต่อวัน จัดส่งให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข อันเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ทั้ง 25 แห่ง ใน 16 จังหวัด เพื่อเสริมแรงกายและสร้างแรงใจในการปฏิบัติงาน ทุกวันถึง 30 เมษายนนี้

Advertisement

 • กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลรามาธิบดี,
  โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน),
  กรมควบคุมโรค
 • จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)
 • จังหวัดนครนายก ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช
 • จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี
 • จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น
 • จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี (เริ่มวันที่ 6 เมษายนนี้)
 • จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (เริ่มวันที่ 8 เมษายนนี้)

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปอยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านมื้ออาหารที่ได้มาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งส่งต่อความปรารถนาดีเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยเสมอมา โดยบริษัทฯ ยังมีนโยบายตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน อาทิ การบริจาคเงินสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต (ทองคำ เมฆโต) ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยเป็นห้องความดันติดลบ (negative pressure) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรง จำนวน 8 เตียง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมอบเงินแก่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 100,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เมื่อปี 2562