พช. – บ.เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง หนุนคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนที่เริ่มปฏิบัติการทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดงให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 45,600 ซองเพื่อแจกจ่ายให้กับประชา ชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปลูกในครัวเรือน

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีวิสัยทัศน์ ในการสร้าง”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ในปี 2565 “ซึ่งหัวใจคือต้องสนับสนุนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความ พอมี พอกิน พอใช้ ซึ่งสอดรับกับการมีสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะว่างงานทั้งแบบชั่วคราวด้วยมาตรการ lock down และแบบถาวรเนื่องจากมีการเลิกจ้างงานเศรษฐกิจตกต่ำ คนทำงานในเมืองกลับไปอยู่บ้าน จึงยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรณรงค์ปลูกผักสวนครัวให้เห็นผลโดยเร็ว ตามโครงการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีอาหารเป็นยาวิเศษ แทนที่จะเป็นยาพิษจากสารเคมี ช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวและยังเป็นกิจกรรมของคนในครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันแล้วก่อให้เกิดความรักสามัคคีอย่างดีด้วย โดยให้เริ่มที่ตัวข้าราชการ พช.แล้วต่อยอดไปเชิญชวนผู้นำในจังหวัด ในชุมชน ให้มาทำเป็นแบบอย่าง จนท้ายที่สุดทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้เห็นถึงประโยชน์และเชื่อว่าจะเป็นทางรอดที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้วปฏิบัติตาม

“โชคดีที่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักหลายร้อยชนิด ตราศรแดงมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันที่อยากเห็นประชาชนมีความสุข มีคลังอาหารเก็บไว้บนพื้นดินที่ไม่มีวันหมด จึงได้สนับสนุนโครงการด้วยการลงนามในMOU และมอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 45,600 เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ปลูกได้นี้ ไปส่งมอบให้แก่ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตเป็นอาหารแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่กำลังรณรงค์ต่อไป จึงขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทุกคน ที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนในสภาวะวิกฤตนี้” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด มอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง แก่กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศไทย ในแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตร หนึ่งในธุรกิจหลัก คือธุรกิจเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ที่มียอดขายอับดับหนึ่งในไทยและเอเชีย อยู่ในตลาดเมล็ดพันธุ์มามากกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างมาตรฐานสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ดังนั้นจึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีมาตรฐาน ของบริษัทฯ จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขปลูกได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ประชาชนในประเทศไทยของเรารอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ และทุกวิกฤตต่อไป.