อเมริกันสแตนดาร์ด สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ สู้ Covid-19 ด้วยการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

9 เมษายน 2563 – อเมริกันสแตนดาร์ด แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าให้กำลังใจบุคลากรทาง การแพทย์และหน่วยงานภาครัฐสู้ Covid-19 โดยส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวนมากกว่า 30,000 ขวด ให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รวมทั้งหน่วยงานทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25) และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

Advertisement

โดยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันในเบื้องต้น อเมริกันสแตนดาร์ดขอยกย่องและชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่อยู่ด่านหน้าทุกท่านในการต่อสู้กับ COVID-19