ศอ.บต. ส่งต่ออุปกรณ์การแพทย์ให้หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเชิญชวนประชาชน ภาคประชาสังคม ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งต่อกำลังใจและหากต้องการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากพลาสติกคลุมหน้า เจลล้างมือ และอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ก็สามารถบริจาคได้โดยตรงแก่หน่วยงานนั้น ๆ หรือส่งให้ ศอ.บต. เป็นผู้รับมอบและกระจายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้และหากมีปัญหาเรื่องการเดินทางในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการบริจาคสามารถประสานมายัง ศอ.บต.หรือโทร 1880 เพื่อจัดรถบริการได้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด – 19 จะดีขึ้น