กลุ่มบริษัททีเอพี ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ 70% ให้กับอบต.ไทรใหญ่และอบต.ราษฎร์นิยม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชน

10 เมษายน 2563 – กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ในประเทศไทย นำทีมโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน นางสาวสุจรรยา เศรษฐนันท์ (ซ้าย) พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายผลิต นางสาวสิรินาฏ จันทวงศ์ (ที่2จากซ้าย) ร่วมนำแอลกอฮอล์ 70% ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะกิจ เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนรอบๆโรงงาน ในการร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 300 ลิตร หรือกว่า 80 แกลลอน โดยบริจาคให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง 2 ตำบล พร้อมการจัดสรรกระจายให้กับด่านตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี นับเป็นอีกส่วนหนึ่งของแนวคิด “Brewing a Better World” ที่กลุ่มบริษัททีเอพีพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการปกป้องส่งเสริมคุณภาพสังคมและชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงงาน อันทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25

Advertisement