ธนาสิริ กรุ๊ป ผ่าตัดองค์กรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมีศักยภาพและมั่นคง ดึงนักบริหารมือทอง “ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA  แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นมา)  นักบริหารมือทอง นั่งแท่น ประธานกรรมการ เปิดแผนร่วมทุนกับยักษ์อสังหาฯ จากญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกัน ตั้งเป้าสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  

Advertisement

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA  ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ซึ่งท่านเป็นนักบริหารมือวางอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปีในบริษัทชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศในหลากหลายองค์กรธุรกิจหลายรูปแบบ ทั้งงานด้านการเงินการธนาคาร งานฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ และงานบริหารธุรกิจภาคเอกชน เช่น เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกองทุนฟื้นฟู ไม่ให้เกิดความเสียหาย เมื่อขายหุ้นคืนหุ้น, เป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม)  ทำให้โรงแรมสามารถล้างขาดทุนสะสมจำนวนมากได้ในเวลา 6 ปี, เป็นประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารฯ สามารถหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องอยู่ในแผนฟื้นฟู,  เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน) เป็นกรรมการบริหารของบริษัท ซีเคพาวเว่อร์ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ เช่น เป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นกรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจุบัน ท่านยังได้ทำงานให้กับสภากาชาดไทยในตำแหน่ง กรรมการจัดการและผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ผมเชื่อมั่นว่า คุณชัยวัฒน์ในฐานะประธานกรรมการ จะช่วยนำพาองค์กรของเราให้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมั่นคงยั่งยืนต่อไป

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการทำงานที่หลากหลายในองค์กรใหญ่ๆ มากกว่า 10 องค์กร คิดว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ผ่านการบริหารการควบรวมกิจการมามากที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับตัวผมเองก็รู้จักกับธนาสิริมาเป็นเวลานาน ได้เห็นผลงานและรับรู้ถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ว่า จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”  เมื่อได้รับการติดต่อจากทีมบริหารของธนาสิริฯ  จึงใช้เวลาไม่นานที่ตัดสินใจ  โดยผมหวังว่าตนเองจะเป็น 1 ในผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ผู้อยู่อาศัย ให้ชุมชนและสังคม โดยแผนงานสำคัญในปีนี้ เริ่มต้นจากการจับมือร่วมทุนกับ บริษัท อนาบูกิ โคซัน จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อ “Anabuki Kosan Group” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดคากาวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นกว่า 50 ปีที่โฟกัสเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัย สังคมผู้สูงวัยอย่างครบวงจร เพื่อก่อตั้ง “บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด” เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัทร่วมทุนนี้จะช่วยตอบโจทย์ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่ต้องการพัฒนาให้เป็นบ้านที่มีความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

“จากที่ได้ทำงานร่วมกันมาสักระยะหนึ่ง ผมเชื่อว่า ธนาสิริฯ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพ มีทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เมื่อผนวกกับการบริหารงานด้วยสไตล์ต้องพยายามทำงานจนสำเร็จ และไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาใด ๆ อย่างง่าย ๆ ของผม เชื่อว่า เราจะร่วมสร้างทีมงานให้เป็น Winning Team ที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงและพร้อมฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน พัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคง พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นผู้ร่วมสร้างชุมชนสังคมที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างผลตอบแทนที่มั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป” ประธานกรรมการ กล่าวในที่สุด