ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และชุมชนโดยรอบท่าเรือยูนิไทย ณ สถานตากอากาศบางปู

Advertisement

ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) นำโดย คุณวศะ จันทร์แสงสุก ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป นำทีมงานท่าเรือยูนิไทย และพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทย ร่วมทำกิจกรรม “ไปปลูกป่าชายเลนกันนะ” ณ สถานตากอากาศบางปู เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และชุมชนโดยรอบท่าเรือยูนิไทย โดยตัวแทนจากท่าเรือยูนิไทย, บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ซียูอีแอล จำกัด กรุงเทพฯ และแหลมฉบัง เข้าร่วมกว่า 40 คน กิจกรรมก่อนการปลูกป่าชายเลน ได้มีการอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่องของป่าชายเลน, ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และการปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธี จากนั้นจิตอาสาชาวยูนิไทยได้ออกไปปลูกป่าบริเวณแนวป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างแนวป่าชายเลนให้เป็นแนวกันคลื่นไม่ให้คลื่นซัดเข้ามายังชายฝั่งโดยตรงลดแรงกัดเซาะของคลื่นกับชายฝั่ง และเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยเยาว์ที่เข้ามาอาศัยหลบภัยและเติบโตจนพร้อมออกไปใช้ชีวิตในทะเลแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้มีอาชีพที่ยั่งยืนอีกด้วย สิ่งสำคัญคือการปลูกป่าชายเลนยังช่วยโลกด้วยการดูดซับ และกักเก็บคาร์บอนบริเวณชายฝั่งทะเลจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ