กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเกียรติบัตรหนังสือดีเด่น ให้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประจำปี 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567 ประเภทหนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ให้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ชวนเล่นรอบดอยตุง โดยมี อรัญญา อภิเสถียรพงศ์ นักจัดการองค์ความรู้และออกแบบการเรียนรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเพื่อกระจายหนังสือดี มีคุณภาพสู่สาธารณชน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันก่อน

Advertisement