K.N.A. Inter Pharma Cadaver workshop: “HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat”

บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ชั้นนำ และผู้นำเข้า HYABELL (ไฮยาเบล) ผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ (ฟิลเลอร์) และผลิตภัณฑ์ VARIOFILL ฟิลเลอร์สำหรับเติมเต็มสะโพก จากประเทศเยอรมนี ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ K.N.A. Inter Pharma Cadaver workshop: “HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ. คอนสแตนติน แฟรงค์ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม ลุดวิก แม็กซิมิเลียนส์ มหาวิทยาลัยมิวนิก (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมบรรยายให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติการทางกายวิภาค (Cadaver) เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพแก่ Key Opinion Leader (KOL) กลุ่มแพทย์ผู้นำทางความคิด และแพทย์ตัวแทนผู้ให้ความรู้ทางผลิตภัณฑ์ซึ่งร่วมงานกับบริษัทฯ รวมถึงแพทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ HYABELL & VARIOFILL พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยมี นายเฟลิเป้ โบนิล่า ตัวแทนฝ่ายขายระหว่างประเทศ บริษัท Adoderm ประเทศเยอรมนี (ที่ 2 จากขวา) นพ. เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 1 จากซ้าย) และทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Advertisement

ในภาพจากซ้าย:

  1. นพ. เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. นพ. เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ และแพทย์ที่ปรึกษายาและเวชภัณฑ์ทางด้านความงาม
  3. ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประธานผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ความงาม
  4. นายนาดิ้รชา ปาทาน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด
  5. นพ. คอนสแตนติน แฟรงค์ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม ลุดวิก แม็กซิมิเลียนส์ มหาวิทยาลัยมิวนิก
  6. นายเฟลิเป้ โบนิล่า ตัวแทนฝ่ายขายระหว่างประเทศ บริษัท Adoderm ประเทศเยอรมนี
  7. ผศ.พญ. ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์