รมว.ดีอีเอส มอบตู้ COVID-19 Test Station หนุนโรงพยาบาล สู้ COVID -19

วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงดีอีเอส และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมส่งมอบ COVID-19 Test Station ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม สำหรับให้แพทย์และบุคลากรทางการใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสCOVID -19 โดยมีนพ.อนุกูล ไทย ถานันดร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และนางอุดมพร ทรัพย์บวร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนครชัยศรี พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลร่วมรับมอบ

Advertisement

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รัฐบาล และ กระทรวง ดีอีเอส มีความห่วงใยประชาชนทุกคน ในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID -19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ผ่านมากระทรวงดีอีเอส ได้ร่วมกับทุกส่วนงานในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ นวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสังกัด ไม่ว่าจะเป็น บมจ.กสท โทรคมนาคม บ.ไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะ บมจ.ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมา นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม บริการดิจิทัล ต่าง ๆ  แล้วยังสามารถคิดค้น ดัดแปลงนำสิ่งที่มีอยู่แล้วประยุกต์นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลืองานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของแพทย์ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ทีโอที เร่งพัฒนาตู้ COVID-19 Test Station ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น และ ประสานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่มีความต้องการใช้โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตู้โทรศัพท์สาธารณะที่นำมาดัดแปลงเป็นตู้ COVID-19 Test Station สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บสารคัดหลั่งเพื่อนำไปตรวจคัดกรองเชื้อ นั้น เกิดจากแนวคิดของแพทย์ที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการทำงานโดยใช้รูปแบบเดียวกับที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้โดยคุณหมอจะตรวจคนไข้ผ่านถุงมือยางให้กับคนไข้ และในอนาคตก็จะได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในการพัฒนา ตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นจุดตรวจ โควิด-19 นอกอาคาร (Covid-19 Test Station) โดยจะนำตู้-

โทรศัพท์ 2 ตู้ มาประกบกัน และมีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยตู้หนึ่งจะเป็นตู้สำหรับแพทย์ที่มีระบบปรับอากาศ (fresh air) และอีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ของคนที่มารับการตรวจเชื้อโควิด ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจคนไข้ผ่านช่องที่มีถุงมือยางยื่นเข้าไปในตู้ของคนไข้ จากนั้นก็ทำการตรวจหาเชื้อโควิด นอกจากนี้ จุดตรวจ โควิด-19 นอกอาคารดังกล่าว สามารถนำไปใช้ได้ในหลายเรื่อง เช่น เป็นจุดคัดกรองคนไข้ เป็นจุดตรวจของแพทย์สนาม และยังพัฒนาเป็นจุดที่ใช้ฉีดวัคซีนได้ในอนาคต หรือใช้เป็นจุดจ่ายยาให้กับคนไข้ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้บุคลากรการแพทย์ปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้ว ยังช่วยลดการใช้บุคลากรลงด้วย

สำหรับ COVID-19 Test Station ที่ ทีโอที นำมามอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลนครชัยศรี ในวันนี้ เป็นการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะมาดัดแปลงในรูปแบบตามความต้องการของแพทย์ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เพื่อนำไปตรวจสอบ หาเชื้อ ไวรัส COVID-19 ได้อย่างปลอด ภัย โดยมีการเจาะช่องสำหรับสอดมือ เพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่ง เปลี่ยนกระจกของตู้โทรศัพท์เป็นแผ่นอะคริลิกใส เพื่อป้องกันละอองฝอยกระจายเข้าหาผู้ตรวจ นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งพัดลมและอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งภายใน ภายนอกตู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้มอบให้โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ไปใช้งานแล้ว และ ทีโอที พร้อมที่จะจัดทำตู้ COVID-19 Test Station เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป