คณะการท่องเที่ยวฯ DPU ให้ความสำคัญต่องานบริการ จัด “HT Makeup Competition 2024”

คณะการท่องเที่ยวฯ DPU ให้ความสำคัญต่องานบริการ จัด “HT Makeup Competition 2024” เพิ่มทักษะแต่งหน้าให้กับ นศ. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีสู่มืออาชีพด้านการบริการ

Advertisement

ดร.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ หัวหน้าทีมการตลาดและประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้ความสำคัญกับงานด้านการบริการซึ่งถือเป็นทักษะที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆสายงานและสายอาชีพ ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการ มีความมั่นใจและสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการประกวดแต่งหน้า HT Makeup Competition 2024 ภายใต้ Theme : Business and Smart look เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยเกิดขึ้นจากการริเริ่มของ อ. วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของบุคลิกภาพทีดีกับงานในอุตสาหกรรมการบริการ ประกอบกับต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ ของนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและนักศึกษาคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ออกสู่สาธารณชน

ทั้งนี้ ในการแข่งขัน จัดให้มีรางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อม Gift Voucher จากสถาบันเสริมความงาม ดีว่าดี คลีนิค และ APPS AWAYS คลีนิค ที่มอบเป็นรางวัลเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่าน

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเครื่องสำอางที่ใช้ในการประกวดจากแบรนด์ CHAT Cosmetics โดยก่อนการแข่งขัน ได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายภาพสตูดิโอจาก ชมรม DPU Photo คลับ มีการบรรยายเรื่องของการดูแลผิวพรรณจาก พญ.วรินทร ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม ต่อจากนั้นเป็นการสาธิตการแต่งหน้า Theme : Business and Smart look โดย ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คุณอัฟฟาน พยายาม ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแต่งหน้าเจ้าสาวระดับประเทศ โดยแบรนด์ CHAT Cosmetics หลังจากจบการบรรยายและสาธิตการแต่งหน้าแล้ว เป็นการแข่งขันประกวดแต่งหน้าของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 ทีม ประกอบไปด้วยนักศึกษาจาก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าและความงามจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  คุณอัฟฟาน พยายาม ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแต่งหน้าเจ้าสาวระดับประเทศ โดย แบรนด์ CHAT Cosmetics พร้อมด้วย  คุณวริษอร เพชรศิริ (ครูแอ๊นท์) เจ้าของสถาบันสอนแต่งหน้า Ant Makeup Academy ดีกรี การประกวดนางงาม MRS. Thailand Glam World 2022 (Thailand & India) คุณคมเดช สุขใจ Marketing Manager & CRM ดีว่าดี คลินิก และกรรมการตัดสินการประกวดเวทีความงามต่างๆ คุณพรทิพย์วรรณ กอกหวาน Make up Artist และกรรมการตัดสินการประกวดเวทีความงามต่างๆ และ คุณอทิตยา ไวยสุขศรี ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัจจุบัน Senior Load Control สายการบิน Thai Lion Air และ Make up Artist