ไปรษณีย์ไทย ร่วมกระทรวงอุตฯ ปล่อยคาราวานส่งหน้ากากชนิดผ้าล็อตแรก

17 เมษายน 2563 – นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายวิษณุ สุขสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการนครหลวง สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ จากซ้าย) พร้อมด้วยนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมปล่อยคาราวานนำจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก และเริ่มในพื้นที่เขตสัมพันธ์วงศ์ จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้ง 1,688, 534 ครัวเรือน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

Advertisement

คำบรรยายภาพจากซ้าย

  1. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม
  2. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  3. นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  4. นายวิษณุ สุขสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการนครหลวง สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด