จุฬาฯ โดดเด่นครองที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยและเป็นหนึ่งเดียวของไทยใน Top 100 ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการและผลลัพธ์จากการจ้างงาน

จุฬาฯ โดดเด่นครองที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยและเป็นหนึ่งเดียวของไทยใน Top 100 ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการและผลลัพธ์จากการจ้างงาน ใน QS World University Rankings 2025

Advertisement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอีกครั้ง จากผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก QS World University Rankings (WUR) 2025 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และติด Top 100 ของโลก 2 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) และด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes)

นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับภาพรวมให้เป็นที่ 1 ในไทย อันดับ 57 ของเอเชีย และอันดับ 229 ของโลก โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 ประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา 1,500 แห่งทั่วโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 อาศัยตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 30% การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 20% การยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 15% ผลลัพธ์จากการจ้างงาน (Employment Outcomes) 5% สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 10% สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty) 5% เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) 5% สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 5% และความยั่งยืน (Sustainability) 5%

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่
https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
https://support.qs.com/hc/en-gb/articles/4405955370898-QS-World-University-Rankings