ต้อนรับเข้าสำนักงานใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ดร.ธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่มาปฏิบัติงานและให้บริการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C เป็นหน่วยงานแรก ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C ถนนแจ้งวัฒนะ

Advertisement