“ไฮ-เจ็ท” ส่งต่อน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 บริจาค Face Shield ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

รายงานข่าวจาก บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ ภายใต้แบรนด์ Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) “ที่ 1 เรื่องงานพิมพ์” นำโดย นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจผลิต Face Shield เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Advertisement

โดยได้ทำการส่งมอบให้แก่สถานพยาบาล 17 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร
 4. สาธารณสุขอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 5. โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 6. โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฝาละมี จังหวัดพัทลุง
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลน้ำขุม จังหวัดสุโขทัย
 10. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก จังหวัดชุมพร
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน จังหวัดชุมพร
 13. โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด
 14. โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควายโซ จังหวัดสระบุรี
 16. โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี