ออฟฟิศเมท มอบ Face Shield และ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ รพ.รามาธิบดี

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท ขอร่วมเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ #สู้ไวรัสโควิด-19 สนับสนุนหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) ที่พนักงานจิตอาสาทุกหน่วยงานในองค์กรตั้งใจผลิตขึ้น จำนวนรวม 10,000 ชิ้น เดินหน้าส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร  กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วย คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล และคุณวิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท ร่วมมอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น  พร้อมเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด ให้แก่ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.  ปิยมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ และ ศ. นพ. รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ออฟฟิศเมทส่งมอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) ไปแล้ว 3 โรงพยาบาล จำนวนรวม 3,000 ชิ้น จากเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 10,000 ชิ้น ที่จะดำเนินการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคในลำดับต่อไป