เร่งจัดหาชุดป้องกันเชื้อโควิด-19 แจกจ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด กทม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกต กรุงเทพมหานครแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยครบทุกเขตหรือไม่ เนื่องจากยังเห็นพนักงานบางเขตไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งยังไม่สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ทั้ง 50 สำนักงานเขต ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ 1,000 ชุด ชุดกันเปื้อนทำความสะอาดแบบค้างคาว 2,200 ชุด ถุงมือยาง 12,000 คู่ แว่นตา 2,200 อัน และรองเท้าบูท 2,200 คู่ พร้อมจัดทำวิธีการใช้ชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอย รวมถึงกำชับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19

Advertisement

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการจัดหาชุดกันเปื้อนสำหรับใส่ปฏิบัติงาน จำนวน 20,000 ชุด เพิ่มเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ประกอบด้วย พนักงานเก็บขนมูลฝอย พนักงานกวาด พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่ และพนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล สำหรับใช้ป้องกันตนเองจากเชื้อโรคในระหว่างการปฏิบัติงาน

นี้ยังมีภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) และเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตต่าง ๆ ตามความประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง