Absorba มอบ “หน้ากากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์” สำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

แบรนด์เสื้อผ้าเด็ก Absorba มอบ “หน้ากากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์” ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ฝังตัวเข้าไปในเส้นใย ที่ออกแบบตัดเย็บสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 2,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Advertisement