ตามไปดูนายอำเภอบางใหญ่ รณรงค์ปลูกผัก…ทั้งอำเภอ !!!

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านพักนายอำเภอบางใหญ่ : นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ นำทีมพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยนายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ไว้บริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านกำนัน เพื่อขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันปลูกผักในทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการพึ่งตนเองในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19

Advertisement

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสรณรงค์ ตามแผนปฏิบัติการ 90วัน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และของจังหวัดนนทบุรีที่สนับสนุนให้เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID19 ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงที่ประชาชนอยู่กับบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วันนี้อำเภอบางใหญ่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมกันช่วยให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหาร เจ้าหน้าที่ภายในอำเภอสามารถนำผักที่ปลูกไว้ไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้ และที่สำคัญอำเภอบางใหญ่ มีพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรมากกว่า 200 หมู่บ้าน ที่ทางอำเภอจะเข้าไปรณรงค์เชิญชวนร่วมปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรสามารถมีแหล่งอาหารในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น