“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” จัดโครงการสาดน้ำ (ใจ)ให้ชุมชน พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานบุคลากรแพทย์ – เจ้าหน้าที่รัฐ

“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งต้านโรคโควิด – 19  ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน  จัด “โครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน” นำรถเคลื่อนที่พาแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพประชาชนฟรีถึงหน้าบ้าน  มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมอบอาหาร น้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล ผ้าเย็น และหน้ากากคลุมหน้า Face Shield เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชน ในหลายแห่งทั่วประเทศ

Advertisement

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ  ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง ทั่วประเทศ  บริษัท ฯ และโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์  โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน   ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการช่วยเหลือประชาชน มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมในหลายโครงการ

ทั้งนี้ ในส่วนของ มาตรการช่วยเหลือประชาชน ได้จัด “โครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน นำรถเคลื่อนที่พาแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพประชาชนถึงหน้าบ้านในระยะ 20 กิโลเมตร  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งบริการรับ – ส่งผู้ป่วยฟรีในช่วงเวลาเคอร์ฟิว และโครงการกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โดยไม่เสียค่าเดินทาง

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัด โครงการตรวจ Covid -19 ฟรี ให้พี่ๆ Taxi Hero” มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ขับรถแท็กซี่สามารถเข้ามารับบริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Drive Thru ของโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโรงพยาบาลจะให้สิทธิ์ 10 คน ต่อวัน  เป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณคนไข้ที่เข้าไปรับการตรวจกับโรงพยาบาลรัฐได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้ขับรถแท็กซี่เข้ามารับบริการจำนวน 100 คน

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  นำโดยผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือ เดินสายมอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล ผ้าเย็น และหน้ากากคลุมหน้า  Face Shield  เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชนในหลายแห่งทั่วประเทศ

“ในช่วงเวลานี้ การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ดูจะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุด แต่หากคนในบ้านป่วย คำถามที่เกิดขึ้นคือ จะทำอย่างไรในช่วงที่การเดินทางออกจากบ้านมีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน โดยนำแพทย์ไปตรวจสุขภาพประชาชนถึงหน้าบ้าน รวมไปถึงอีกหลายกิจกรรมที่มุ่งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน้าด่านสำคัญในการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับโรคโควิด – 19  ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคน จะทำให้สามารถก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกัน” ดร.สาธิต กล่าว