DATA ห่วงใย “นักรบโควิด-19” บริจาค Face Shield – หน้ากากผ้า ส่งมอบกรมสาธารณสุข จ. นครปฐม

ดาต้า (DATA) ขอส่งความห่วงใย พร้อมแสดงออกถึงกำลังใจเต็มเปี่ยมไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วยการส่งต่อเครื่องมือสำหรับแพทย์และพยาบาลสำหรับต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากผ้ามัสลินแท้ 100% จำนวน 2,556 ชิ้น ร่วมกับหน้ากาก Face Shield จำนวนกว่า 5,103 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 428,217 บาท ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ โดยมีกรมสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ในฐานะตัวแทนจังหวัด เป็นผู้รับมอบหน้ากากผ้าและ Face Shield จากนายอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา ประธานบริหารบริษัท ดาต้าเพาเวอร์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับส่วนงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา และยังคงเดินหน้าบริจากช่วยเหลือหน่วยงานทางการแพทย์เพิ่มเติมต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ บริษัท ดาต้าเพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลั๊กไฟแบรนด์ ดาต้า (DATA) มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการโครงการฯ นี้อย่างจริงจัง เพื่อตอกย้ำวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งต่อเครื่องมือให้กับทีมแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวคิดปรับแผนการผลิตส่วนหนึ่งในโรงงาน บริษัท ดาต้าเพาเวอร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อใช้สำหรับผลิตหน้ากากผ้ามัสลินแท้ 100% สานต่อสู่การผลิตหน้ากาก Face Shield โดยใช้วัตถุดิบพลาสติก PP ที่มีความยืดหยุ่น มาพร้อมคุณสมบัติทำความสะอาดง่าย (Easy to Clean) และสามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งแนวคิดผลิตหน้ากาก Face Shield  นี้ เกิดขึ้นจากไอเดียของกลุ่มเพื่อนนักสร้างสรรค์ดัดแปลงจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ให้ออกมาเป็นต้นแบบหน้ากากสุดเจ๋ง จากนั้นเมื่อต้องการขยายจำนวนชิ้นงานให้เพิ่มขึ้นจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากถึง 5,000 ชิ้น และมีเป้าหมายที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศกว่า 700 แห่งต่อไป