ออนดีมานด์และน้องๆ ส่งต่อน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาค 150,000 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ และน้องๆ ขอมีส่วนร่วมต้านการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และส่งต่อน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดแคมเปญ “เรียน Learn Anywhere ที่บ้านต้าน COVID” เป็นการเชิญชวนนักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบการเรียนพิเศษแบบออนไลน์ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และได้ร่วมทำบุญ ซึ่งเงินจากทุกการเข้าเรียนผ่าน Learn Anywhere เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน นำไปร่วมสมทบกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยแคมเปญดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และทางสถาบันฯ มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยจะนำไปมอบให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป

Advertisement