รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562”

19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ – มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานและมอบโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้แก่ รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหาร ด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับรางวัล ซึ่งรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life นำเสนอเรื่องราวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ออกอากาศทุกวันจันทร์ ช่อง TNN 16 หลังรายการ TNN ข่าวค่ำ และช่อง true4U หลังข่าวในพระราชสำนัก สามารถชมรายการย้อนหลังและติดตามคอนเทนต์เพื่อโลกที่ FB page : CP for Sustainability https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/และ http://www.sustainablelife.co

Advertisement

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหาร ด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า เครือฯ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะการทำดีเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายและต้องใช้เวลา ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ โดยรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life เกิดจากดำริของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ได้มอบนโยบายให้ทุกบริษัทในเครือฯทั่วโลก ปฏิบัติและดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับองค์การสหประชาติ ในแง่ของเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่โลกเผชิญอยู่  ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่เครือฯ ยึดมั่นมาตลอดเกือบ 100 ปีที่ดำเนินธุรกิจ คือปรัชญา 3 ประโยชน์ ในการสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย  และหลังจากนี้ตั้งใจจะพัฒนารายการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมดีๆของเครือฯ  เพื่อจะได้สื่อความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้มากที่สุด

สำหรับงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลคนดีประเทศไทย, รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น