เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นคว้ารางวัล “Best Practice Award 2020” จากมูลนิธิพระดาบส

11กุมภาพันธ์ 2563 –  เมื่อเร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลก ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2563 (Best Practice Award 2020) จากมูลนิธิพระดาบส ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เยาวชน และประเทศชาติผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในโอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับคุณสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น ในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนองค์กร

Advertisement

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์         www.Herbalife.co.thหรือ https://www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficialหรือติดต่อ 02-660-1600